Szkolny Klub Turystyczny przy Zespole Szkół w Przyrowie

SKT Przyrów

 

Strona Główna

Historia Klubu

50 Zlot PTKol

Ranking

Odznaka-regulamin

Weryfikacja odznaki

Linki

Kontakt

 

    

REGULAMIN

ODZNAKI KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ
„ZIEMIA LELOWSKA”

1.      Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie na wniosek Urzędu Gminy w Lelowie ustanawia Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną „Ziemia Lelowska”. Regulamin niniejszej odznaki powstał przy współudziale Hufca ZHP w Lelowie, Gimnazjum w Lelowie, SKKT-PTTK w Przyrowie.

2.      Odznaka ma za zadanie popularyzację walorów historycznych, krajoznawczych, kulturalnych i innych Ziemi Lelowskiej (obecnie administracyjnie – Gmina Lelów).

3.      Odznaka jest dwustopniowa: srebrna i złota.

4.      Odznaka może być również przyznawana honorowo w dowód uznania za działalność naukowa, popularyzatorską, krajoznawczą lub inną w ewidentny sposób promującą Ziemię Lelowską.

5.      Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

6.      Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej (np. pieszej, kolarskiej, narciarskiej, motorowej, itp.).

7.      Odznakę można zdobywać w kolejności stopni, ale tylko jeden stopień rocznie.

8.      Warunki zdobycia Odznaki:

W stopniu srebrnym należy spełnić następujące warunki:

·        uczestniczyć w co najmniej jednej imprezie promującej Ziemię Lelowską (Święto Ciulima, Rajd Ziemi Lelowskiej, Rajd Szlakami Krwi i Chwały, lub innych...),

·        zwiedzić co najmniej 6 obiektów Ziemi Lelowskiej wg wykazu,

·        przebyć trasę Lelów – Biała Wielka – Mełchów – Lelów.

W stopniu złotym należy spełnić następujące warunki:

·        uczestniczyć w co najmniej jednej następnej imprezie promującej Ziemię Lelowską,

·        zwiedzić 8 z pozostałych obiektów Ziemi Lelowskiej wg wykazu,

·        przebyć trasę: Lelów – Nakło – Gródek – Biała Wielka – Drochlin – Podlesie – Konstantynów – Mełchów – Staromieście – Turzyn – Lelów.

9.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej, lub samodzielnie opracowana kronika w formie dowolnej z adnotacjami dotyczącymi spełnienia warunków (potwierdzeniami w formie pieczątek miejscowości, pieczątek imprez, zdjęć...).

10. Odznakę nadaje zespół weryfikacyjny powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie osobom, które spełniły warunki wymagane do zdobycia Odznaki.

11. Siedzibą referatu weryfikacyjnego odznaki jest: Gimnazjum w Lelowie ul. Szczekocińska 41, 42-235 Lelów, tel./fax (0-34) 355-82-90 dopisek „Referat weryfikacyjny”.

12. Odznaka nadana w trybie normalnym jest odpłatna. Osoby, którym nadano Odznakę honorowo otrzymują ją bezpłatnie.

13. Prawo ostatecznej interpretacji przysługuje Kolegium Weryfikacyjnemu, którego skład powołuje Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie.

14. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r. i z tym dniem można rozpocząć wypełnianie norm potrzebnych do zdobycia odznaki.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I ZABYTKÓW WYMAGANYCH DO ZDOBYCIA
ODZNAKI „ZIEMIA LELOWSKA”

1.      Biała Wielka – zespół dworski z zabytkowym parkiem z ok. 1840 roku. W parku drzewa – pomniki przyrody.

2.      Biała Wielka – zabytkowy młyn wodny, drewniany z XIX w. sprawny.

3.      Bogumiłem – zabytkowy młyn wodny, drewniany z XIX w. sprawny, z drewnianą turbiną.

4.      Lelów – gotycki kościół parafialny pw. Św. Marcina z XIV-XV w.

5.      Lelów – zabytkowy cmentarz na dawnym wzgórzu zamkowym.

6.      Lelów – drzewa pomniki przyrody na „górce zamkowej”.

7.      Lelów – grób cadyka Dawida Lelowera.

8.      Lelów – cmentarz wojenny Żołnierzy Września 1939 r.

9.      Bełchów – pole bitwy z 1863 r., kopiec poległych.

10. Nakło – barokowy kościół parafialny pw. Św. Mikołaja z 1712 r.

11. Nakło – Kaplica cmentarna 1895 r.

12. Nakło – pałac z końca XVIII w. wraz z zabytkowym parkiem.

13. Podlesie – drewniany kościół parafialny pw. Św. Idziego wzniesiony w 1 ćw. XVIII w. (w miejscu spalonego przez Szwedów w 1657 r.): zrębowy na podmurówce wraz z dzwonnicą z 1808 r.

14. Staromieście – gotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z XV w. wraz z bramą – dzwonnicą z 1877 r., przed wejściem na plac kościelny agregat do cięcia kamienia o wartości zabytkowej.

15. Staromieście – zabytkowy cmentarz z 1830 r.

16. Staromieście – kapliczka Św. Grzegorza na wzgórzu Kamionka (dawna pustelnia).

17. Turzyn – zabytkowy dwór z parkiem z 1 poł. XIX w.