Szkolny Klub Turystyczny przy Zespole Szkół w Przyrowie

SKT Przyrów

 

Strona Główna

Historia Klubu

50 Zlot PTKol

Ranking

Odznaka-regulamin

Weryfikacja odznaki

Linki

Kontakt

 

     REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ
„ZNAM ZAWIERCIE I OKOLICE”

1.      Celem odznaki jest popularyzacja miasta Zawiercia i jego okolic, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.

2.      Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki kwalifikowanej.

3.      Odznaka ma 2 stopnie: srebrny i złoty.

4.      Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.

5.      Potwierdzenia należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub sporządzonych przez siebie kronikach. Pieczątki można uzyskiwać w instytucjach, szkołach, sklepach, schroniskach, kościołach, u sołtysa itp. lub potwierdzić swój udział u organizatora imprezy turystycznej.

6.      Na odznakę w stopniu srebrnym należy wziąć udział w 1 rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK w Zawierciu oraz zwiedzić 7 z wymienionych w wykazie obiektów.

7.      Na odznakę w stopniu złotym należy wziąć udział w 2 imprezach turystycznych Oddziału PTTK w Zawierciu i zwiedzić dalsze 12 obiektów z wymienionych w wykazie.

8.      Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Zawierciu.

9.      Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji miasta i okolicy.

10. Wypełnioną książeczkę turystyki kwalifikowanej lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Zawierciu celem weryfikacji. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć znaczek na zwrot książeczki.

11. Odznakę można kupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK w Zawierciu ul. gen. Sikorskiego 10.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Zawierciu.

13. Regulamin został zatwierdzony przez Plenum Zarządu Oddziału w dniu 23 stycznia 1997 r. i wchodzi w życie od 31 marca 1997 r.

 

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA NA ODZNAKĘ

Zawiercie – centrum:

·        kolegiata neogotycka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła,

·        trzy kościoły współczesne,

·        Pałacyk Szymańskiego z Izbą Muzealną,

·        osiedle TAZ z przełomu XIX/XX w. przy ul. Niedziałkowskiego i 11 Listopada,

·        Przędzalnia Bawełny TAZ (ul. 11 Listopada),

·        cmentarz z kwaterą wojenną z I wojny światowej i kwatera nieznanego żołnierza,

·        dworzec PKP i ul. 3 Maja,

Zawiercie – Kromołów:

·        kościół p.w. św. Mikołaja z cmentarzem,

·        źródła Warty z kaplicą,

·        cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ul. Żniwnej,

·        zabytkowy cmentarz żydowski (kirkut),

Zawiercie – Skarżyce:

·        kościół p.w. św. Trójcy,

·        Okiennik Skarżyski

Zawiercie – Bzów:

·        dworek z XIX w.,

·        źródła Czarnej Przemszy,

Chruszczobród:

·        kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa,

Ciągowice:

·        kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja,

·        resztki pałacu,

Giebło

·        kościół z elementami romańskimi,

Hutki-Kanki:

·        rezerwat przyrody „Góra Chełm”,

Morsko:

·        ruiny zamku XV w.,

Niegowonice:

·        kościół p.w. św. Franciszka,

·        cmentarz z pomnikiem powstańców z 1863 r.,

Ogrodzieniec:

·        kościół Przemienienia Pańskiego,

Podzamcze Ogrodzienieckie:

·        ruiny zamku,

Poręba:

·        kościół p.w. św. Józefa,

·        pomnik przyrody (dąb) koło cmentarza,

·        Muzeum Kuźnictwa i Odlewnictwa FUM „Poręba”,

 

Mrzygłód:

·        sanktuarium p.w. Wniebowzięcia NMP,

·        mogiła powstańców z 1863 r.,

Ryczów:

·        ruiny strażnicy obronnej z XIV w.,

Siewierz:

·        kościół romański p.w. św. Jana Chrzciciela (na cmentarzu),

·        kościół parafialny p.w. św. Macieja,

·        ruiny zamku biskupów krakowskich,

·        kościół p.w. św. Walentego i Barbary,

Włodowice:

·        kościół barokowy p.w. św. Bartłomieja,

·        ruiny pałacu,

·        mogiły wojskowe na cmentarzu parafialnym.